Btw quick scan

Op basis van uw btw-aangifte, administratie, jaarverslag en een aantal interviews geven wij in een overzichtelijk rapport de feiten en bevindingen weer. Hierbij krijgt u een beeld van uw fiscaal administratieve situatie en mogelijke kansen en risico’s bij de toepassing van:

  • vooraftrek en de prorata regeling voor teruggave van btw,
  • het juiste btw-tarief bij verhuur, servicekosten, verkoop en andere prestaties,
  • het juiste btw-tarief en aftrek van btw op onderhoudskosten
  • btw behandeling bij projectontwikkeling en ingebruikneming
  • de herzieningadministratie