06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Btw quick scan

Op basis van uw btw-aangifte, administratie, jaarverslag en een aantal interviews geven wij in een overzichtelijk rapport de feiten en bevindingen weer. Hierbij krijgt u een beeld van uw fiscaal administratieve situatie en mogelijke kansen en risico’s bij de toepassing van:

  • de prorata regeling voor teruggave van btw
  • het juiste btw-tarief bij verhuur en servicekosten
  • het juiste btw-tarief en aftrek van btw op onderhoudskosten
  • btw behandeling bij projectontwikkeling en ingebruikneming
  • de herzieningadministratie
© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity