06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Btw checklist

Specifiek afgestemd op de woningcorporatiebranche hebben wij een aantal btw-checklists en btw-schema's ontwikkeld.

Op basis van ervaringen van btw-problematiek bij de afdelingen verhuur, servicekosten, onderhoud en projectontwikkeling geven wij een overzicht van de te hanteren regelgeving en tarieven. Uw medewerkers kunnen hiermee direct aan de slag.

© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity