06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Btw aangifte

Bij tijdelijke ondercapaciteit op uw financiële afdeling kunnen wij de complete btw aangifte verzorgen. Wij voeren hierbij een aantal interne controles uit zodat de kwaliteit van de btw-aangifte gewaarborgd is.

Door onze ervaring en kennis weten wij waar de zwakke plekken zitten in de aanlevering van volledige gegevens. Tevens zorgen wij voor overdracht van de uitgevoerde werkzaamheden en indien gewenst opleiding van uw nieuwe medewerker.

© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity