06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Verkoop btw in de praktijk - woning en bedrijfsruimte

Jul
22
2013
case4_verkoop_vastgoed_btw.jpg

“Met de verkoop btw-schema's zijn we beter voorbereid op de fiscale mogelijkheden en kunnen we sneller schakelen”

De 2-jaar termijn

De hoofdregel is dat levering van onroerend goed is vrijgesteld van btw, behoudens levering binnen 2 jaar na ingebruikneming. Daarnaast kan onder voorwaarden gekozen worden voor een belaste levering na deze periode. Als klap op de vuurpijl: verkoop van woningen en bedrijfsruimten in verhuurde staat worden fiscaal gezien als overdracht van een onderneming (art. 37d) en is fiscaal geen levering voor de omzetbelasting. Wél voor de overdrachtsbelasting. De notarisafrekening is geen verkoopfactuur en btw op de verkooptransactie staat hierop meestal niet gespecificeerd!

Case

Bij de verkoop komen verschillende fiscale vraagstukken op:

  • Is bij verkoop een dwingende btw-regel van toepassing of is er sprake van een keuze?
  • Is er nog herzienings-btw die moet worden afgerekend of doorgeschoven?
  • Is de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing?
Actie

Een mogelijke verkoopdeal wordt nog kansrijker als er duidelijkheid en overeenstemming is over de afhandeling van btw en overdrachtsbelasting. Na de deal is niet onbelangrijk dat de opbrengst- en belastingeffecten juist in de administratie worden verwerkt.

case4_verkoop_vastgoed_btw.jpg
© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity