06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Kopje koffie? Zwart graag!

Sep
18
2013
btw en BUA kantineregeling.jpg

Hoe zwarte koffie u geld kan besparen bij de BUA- en kantineregeling.

Twee van de meest vergaande regelingen om misbruik van btw-aftrek tegen te gaan zijn de BUA-regeling en de kantineregeling. BUA staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek. Deze regeling is bedoeld om bovenmatige btw-aftrek op kosten waaraan een personeelsbevoordeling kleeft tegen te gaan. Daarnaast is er een regeling om de btw-aftrek te bepalen van eten en drinken voor uw personeel, die ik hier eenvoudigheidshalve "kantineregeling" noem. Voor de bepaling van de uiteindelijke btw-aftrek moeten deze regelingen tezamen worden beschouwd.

Op zich is begrijpelijk dat de Belastingdienst wil voorkomen dat een bedrijf zijn werknemers bevoordeelt met bijvoorbeeld computers, voeding en uitstapjes terwijl de btw door het bedrijf wordt teruggevraagd. Als je als werknemer deze zaken zelf zou aanschaffen zou je toch ook de btw moeten betalen? Het onderscheid ligt bij de uitsluiting op de veronderstelde personeelsbevoordeling.

Bij veel bedrijven wordt koffie en thee gratis aan de werknemers verstrekt. De Belastingdienst ziet hierin een personeelsbevoordeling en stelt dat hiervan het personeelsvoordeel bepaald moet worden. Bij koffie, thee en de kantine gebeurt dit door een berekening waarbij de kosten (met een opslag van 25%) worden vergeleken met de opbrengsten (kantineomzet en omzet koffieautomaat). Het tekort is dan de personeelsbevoordeling. Vervolgens wordt via een aantal stappen bepaald welk (btw-) bedrag niet in aftrek kan worden gebracht. Cruciaal hierin is of de grens van € 227 per jaar per medewerker wordt overschreden. Een bedrag van € 227 per medewerker per jaar wordt nog geaccepteerd als zakelijke kosten waarbij de btw afgetrokken kan worden. Mits natuurlijk aan de overige voorwaarden is voldaan.

De volgende keer dat een medewerker vraagt: "Kopje koffie?" zegt u "zwart graag!". Dat kan net de druppel voorkomen voor het overschrijden van de € 227-grens.

 


© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity