06 537 534 33 belasting-specialist (RA RB gecertificeerd) voor woningcorporaties en vastgoed-ondernemers

Yes we scan!

Oct
23
2013
btw en administratie eisen.jpg

Systematisch scannen en vastleggen levert voordeel op.

Vanaf 2013 hanteert de Belastingdienst strengere regels voor de wijze waarop btw wordt vastgelegd in de administratie indien teruggave van btw wordt verzocht. De Belastingdienst accepteert niet meer dat teruggaveberekeningen buiten de administratie om worden gemaakt. Alles moet op transactieniveau in de administratie zichtbaar worden gemaakt.

Wat ook zichtbaar wordt gemaakt is het mail- en telefoonverkeer. Klokkenluider Edward Snowden heeft openbaar gemaakt dat er meer informatie toegankelijk is voor Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten dan ons lief is. De Amerikaanse autoriteiten verdedigen zichzelf door ons voor te houden dat de dreiging van aanslagen door terroristen deze ingrijpende praktijken rechtvaardigen. Activisten protesteren hiertegen met de cynische leus: "Yes we scan!" als parodie op de verkiezingsleus van Obama "Yes we can!".

Voor de btw-teruggave uit onze eigen administratie gelden twee basisregels:

• bij elke transactie leggen we (eventuele) btw vast in de administratie – "Yes we can!"

• we maken het de Belastingdienst zo makkelijk mogelijk – "Yes we scan!".

 


© 2013-2015 Eijlders Consultancy - concept en uitvoering Albert Mensinga Creative & Accurity